Naručite sadržaj

Platforma Content Marketing +

Izaberite uslugu i unesite uputstva za naručivanje jedinstvenih tekstova za svoju kompaniju.

Content marketing

Tekstovi po stranici

Dužina:
Jezik:
Količina:
Od 3300 RSD

Članci na blogu

Dužina:
Jezik:
Količina:
Od 7700 RSD

Stručni članci

Dužina:
Jezik:
Količina:
Od 14850 RSD

E - commerce

Bilten tekstovi

Dužina:
Jezik:
Količina:
Od 2200 RSD

Opisi proizvoda

Dužina:
Jezik:
Količina:
Od 2200 RSD

Opisi kategorija

Dužina:
Jezik:
Količina:
Od 2200 RSD

Copywriting

Objave na društvenim mrežama

Dužina:
Jezik:
Količina:
Od 2200 RSD

Reklamni slogani

Dužina:
Jezik:
Količina:
Od 33000 RSD

Imenovanje

Dužina:
Jezik:
Količina:
Od 44000 RSD

Razvijati sadržaj brže od konkurencije.